Skip to content

Værdier

Værdier

At kunne yde god og livreddende førstehjælp, handler om at have tillid sine egne evner. Med et kursus fra HjælpNu modtager du en gennemgående og grundig undervisning fra kompetente instruktører, der altid tager udgangspunkt i dine behov.

Som ambulancereddere og paramedicinere kan vi opstille troværdige scenarier, med relevant erfaring fra hverdagen, hvor livreddende førstehjælp er påkrævet. Dermed klæder vi dig på, til at kunne stole på dine evner og handle korrekt og instinktivt, når ulykken er ude.

Vores instruktører har grundlæggende undervisningserfaring, og ved derfor, at al indlæring foregår bedst i et samspil mellem instruktøren og kursusdeltagerne. Det kan være grænseoverskridende at lære førstehjælp, og derfor tager vi altid udgangspunkt i effektivt teamwork, hvor ydmyghed og respekt for hinandens erfaringer og grænser er vigtige elementer.

Den brede og fyldestgørende erhvervsbaggrund sikrer dig, at vores instruktører er både kompetente og pålidelige i forhold til at kunne gøre dig til en aktiv førstehjælper.