Bestilling    

Du kan bestille kurser pr. telefon på 23670632 eller pr. e-mail kontakt@hjalpnu.dk

Straks efter modtagelse af bestilingen, fremsender HjælpNu en e-mailbekræftelse, som du skal godkende, hvorefter aftalen betragtes som bindende.

Afbestilling

Hvis du afbestiller det bestilte kursus 10 dage før kursusstart, vil der blive opkrævet 100% afbestillingsgebyr/betaling. Det vil der også blive afkrævet ved udeblivelse.

Aflysning

Aflyser HjælpNu kurset på grund af sygdom eller andre forhindringer, der gør at instruktøren ikke kan nå frem til afholdelse af kurset, tilbydes et nyt kursus med 12% rabat.

Kurset kan af HjælpNu aflyses på grund af force majeure (katastrofe, strejke, optøjer, krigshandlinger eller lignende), i hvilke tilfælde HjælpNu er forpligtet til snarest at underrette kunden.  

Betaling

Straks efter bekræftelsen af tilmelding til kurset indbetales 100% af kursusprisen.

Venligst indbetal den fulde kursuspris via mobilepay / Bank

Husk at opgive: Navn og faktura nummer. Til undervisningen medbringes kopi af indbetalingskvitteringen.

Førstehjælpsbevis

Såfremt førstehjælpsbevis skal gensendes pga. forkerte informationer o.lign, opkræves et håndteringsgebyr på kr. 150 pr. bevis, som betales før beviset bliver gensendt.

Ansvar (Vigtigt)

Førstehjælpskurser er vejledende, og HjælpNu er ikke ansvarlig for eventuel tings- eller personskader og/eller tab, der er indtrådt som følge af anvendelse af førstehjælp. For eksempel ved forkert gennemførelse af den ydede hjælp til en tilskadekommen person eller ved anvendelse af førstehjælpsrådene fra HjælpNU. 

Tilkald altid en ambulance via 1-1-2 eller ring til læge eller skadestue, hvis du er i tvivl, om en person har brug for hjælp.