Formålet med vores brandkursus er at give deltagerne basal viden om brand samt et bredt kendskab til mindre slukningsmidler, med særligt fokus på praktiske færdigheder i brugen af disse midler. Kurset vil sætte den enkelte i stand til at slukke en mindre brand eller iværksætte tiltag, der kan begrænse branden.

Vi holder til i Esbjerg og omegn, men tilbyder brandkurser i hele Danmark så i kan lære de nødvendige færdigheder.

Hvem er brandkurset for?

Dette brandkursus henvender sig til alle medarbejdere, der dagligt færdes i virksomheden eller privat. Efter kurset vil deltagerne have tilegnet sig viden om brand samt praktiske færdigheder, der gør dem i stand til at foretage en indledende indsats og begrænse eller bekæmpe en mindre brand.

Hvad indeholder vores kursus?

Brandkurset vil omfatte følgende emner:

  • Hvad er en brand, og hvordan udvikler den sig?
  • Hvilke typer brandslukkere findes der, og hvordan anvendes de?
  • Hvordan slukker man en brand?
  • Praktisk brandslukning med udgangspunkt i de mest kendte slukkere?
  • Praktiske demonstrationer, der understøtter øvelserne i brandslukning?

Hvorfor bør I tage et brandkursus?

Kurset er vigtigt, fordi alle brande starter i det små og kan håndteres, hvis der gribes ind i tide. Medarbejdere, der har kendskab til mindre håndslukningsmidler, kan håndtere en mindre brand og begrænse dens omfang. Brande, der slukkes eller begrænses, sikrer virksomhedens fortsatte drift.

Praktisk information om vores brandkursus

Vores brandkursus varer ca. 3 timer, og vi aftaler tid og sted samt et udeareal, der kan benyttes til praktiske øvelser. Vi kommer til jeres virksomhed og tager udgangspunkt i jeres specifikke forhold. Deltagerne skal medbringe praktisk tøj, da en stor del af kurset foregår udendørs.

Bemærk, at der af praktiske årsager og hensyn til miljøet kun anvendes gas til de praktiske øvelser. Vi tilbyder et uforpligtende tilbud, som I kan anmode om ved at udfylde nedenstående kontaktformular.

Vi ser frem til at høre fra jer.