Skip to content

Tør du hjælpe?

Førstehjælpskurser

Alle akutte situationer kræver en målrettet indsats, derfor tilpasser vi undervisningen til lige netop dit behov. Måske er der mange ældre i din forening, eller måske arbejder i med tunge maskiner på jeres arbejdsplads. Nedenfor ses et udpluk af vores standard kurser – kontakt os for nærmere information.

Grundkurser

kursus_01

Førstehjælp til hjertestop

 • 4 timers varighed
 • Hvornår er der hjertestop
 • Hjerte-Lunge-Redning
 • Hjertestarter
 • Stabilt sideleje
kursus_04

Færdselsrelateret førstehjælp

 • 8 timers varighed
 • Førstehjælp til hjertestop
 • Forebyggelse af trafikulykker
 • Førstehjælp ved trafikuheld
 • Nødflytning fra bil
kursus_03

Førstehjælp ved ulykker

 • 2 timers varighed
 • Livreddende førstehjælp ved ulykker
 • Fremmedlegemer i luftveje
 • Psykisk førstehjælp
kursus_02

Førstehjælpere med særligt ansvar

 • 12 timers varighed
 • Førstehjælp til hjertestop
 • Førstehjælp ved ulykker
 • Førstehjælp til akut sygdom og blødning
 • Småskader på bevægeapparatet
kursus_06

Elementær brandbekæmpelse

 • 3 timers kursus
 • Teori
 • Praktisk brandbekæmpelse
dykker førstehjælp

Dykkerrelateret førstehjælp

 • 8 timers varighed
 • Førstehjælp til hjertestop
 • Forebyggelse af dykkerulykker
 • Alarmering ved dykkerulykker
 • Praksisnær færdighedstræning / øvelser

Familie og forældre

kursus_05

Mødregrupper

 • Førstehjælp og forebyggelse af småskader, klemme, snitte, fald m.m.
 • Førstehjælp og forebyggelse af skoldning, forbrænding og ætsning.
 • Førstehjælp ved børns sygdomstilfælde, samt førstehjælp til og forebyggelse af kvælning/strangulering – feberkrampe m.m.
 • Forebyggelse af kvælning og førstehjælp ved fremmedlegemer i halsen.
kursus_07

Førstehjælp for børn

 • Om forskellige slags ulykker
 • Stabilt sideleje
 • At stoppe legen og skabe sikkerhed
 • At være med til at passe godt på dig selv og på andre
 • At spørge om nogen har det dårligt
 • At trøste
 • At hente hjælp hos en voksen
 • Om giftige ting
 • At rense sår
 • At sætte plaster på

Opdaterende kurser

kursus_01

Hjertestop

 • 3 timers varighed
 • Repetetion førstehjælp til hjertestop
 • Nyeste retningslinjer
kursus_03

Livreddende førstehjælp

 • 3 timers varighed
 • Opdatering førstehjælp ved ulykker
 • Repetetion førstehjælp til hjertestop

Simuleret træning

Én ting er teori og viden om hvordan tingene skal gøres rigtigt – noget helt andet er at få det gjort når det virkelig gælder.

Derfor bruger vi på vores kurser meget tid på simulationstræning så du får den praktiske del helt op under neglene.

Simulationstræningen er ikke en opvisning for klassen, men en teambaseret opgave hvor eleven i et lille lukket forum får lov til øve, øve og øve, inden kurset til sidst slutter med det kompetencegivende førstehjælpsbevis til alle.

Efter endt kursus har alle elever også mulighed for at genopfriske og vedligeholde sin viden, ved at følge træningsvideoerne på vores hjemmeside.